Λογότυπο του Φροντιστηρίου Κέλευθος στη Νέα Ιωνία (Αλσούπολη)
Πληροφορίες
[email protected]
2155054100